, , ,

اندازه گیر توربینی

اندازه گیر توربینی

یکی از انواع رایج وسایل اندازه گیری دبی شمارشگر توربینی است.با عبور سیال از شمارشگر، توربین کوچک به چرخش در می آید.در داخل چرخ توربین یک مغناطیس دائمی قرار داردکه با آن می چرخد.یک برگیر مقامت مغناطیسی در بالای شمارشگر نصب شده که به ازای هر دور توربین یک پالس ثبت می کند.نظر به اینکه دبی حجمی با تعداد دور توربین نسبت مستقیم دارد خروجی پالس کلی را می توان به عنوان معرف دبی کلی دانست. آهنگ پالس ها متناسب است دبی و پاسخ گذرای شمارگر بسیار خوب است.برای شمار گر توربینی یک ضریب جریان به نحوی تعریف می شود  که:

Q=f/k

در این رابطه f فرکانس پالس است.ضریب جریان به دبی و لزجت سینماتیکی سیال بستگی دارد این شمارگر خاص دبی را با دقت 5/0± درصد در گستره ی نسبتا وسیعی از دبی ها نشان می دهد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *