جمع آوری باتری های فرسوده

جهان بطور چشمگیری نیازمند کاهش مصرف منابع تجدید ناپذیر و کاهش تولید پسماند می باشد، این نیاز از طریق توسعه فن آوری بازیافت انجام می شود. در این راستا بازیافت باتری های سرب اسیدی فرسوده شامل سرب فلزی،

ترکیبات سرب، الکترولیت و … یک روش مفید جهت رسیدن به این هدف می باشد.بازیافت باتری های سرب اسیدی فرسوده نیازمند طراحی پلنت با توجه به مسایل زیست محیطی است. کاهش انتشار گازها از مهمترین اهداف در بازیافت

باتری های سرب اسیدی می باشد.

ایجاد سیستم جمع آوری باتری های فرسوده یکی از اولین مراحل مدیریت صحیح زیست محیطی است که خطرات و اثرات زیست محیطی جانبی آنها را به حداقل برساند.در همین راستا انجمن مهندسی شیمی از دانشجویان دعوت میکندتا در جمع اوری باتری های فرسوده به انها کمک کنند.در صورت تمایل دانشجویان می توانند باتری های فرسوده خود را به انجمن علمی مهندسی شیمی بیاورند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *