, , ,

دبی سنج های مغناطیسی

دبی سنج های مغناطیسی

جریان یک سیال رسانا از داخل یک میدان مغناطیسی را در نظر بگیرید.چون این سیال عبور یک رسانا از داخل یک میدان را نشان می دهد، ولتاژی القا می شود که برابر است با:

E= BLU×10^ -8

که در ان B چگالی شار مغناطیسی، گاوس U سرعت رسانا cm/s و L طول رسانا، cm می باشد.طول رسانا متناسب با قطر لوله و سرعت متناسب سرعت میانگین جریان است.ولتاژ القا شده را که معرف مستقیم سرعت جریان است، ثبت می کنند.

دو نوع دبی سنج مغناطیسی به صورت تجاری مورد استفاده قرار می گیرد.یکی از این دو نوع دارای روکش لوله ی نارسانا است و برای سیالات با رسانندگی کم نظیر آب استفاده می شود.الکترودها به نحوی نصب شده اند که با روکش نارسانا در یک سطح قرار دارند و با سیال در تماس هستند.معمولا در این شمارگرها از میدان های مغناطیسی متناوب استفاده می شود زیرا خروجی ضعیف است و نیاز به تقویت دارد.در نوع دوم دبی سنج مغناطیسی از سیالات با رسانندگی زیاد نظیر فلزات مایع استفاده می شود.در این حالت یک لوله از جنس فولاد ضد زنگ که الکترود ها مستقیما به خارج لوله متصل شده اند و در امتداد قطر در مقابل یکدیگر قرار دارند به کار برده می شود خروجی این نوع شمارگر به حد کافی قوی است و می توان از ان به منظور قرائت مستقیم استفاده کرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *