, , ,

فلومتر ورتکس

فلومتر ورتکس

فلومتر ورتکس یکی از انواع فلومتر های ارتعاشی می باشد که به راحتی پیکر بندی و نصب می شود. این میتر می تواند مایعات مختلف (به عنوان مثال :آب، روغن، نفت، الکل، اسید، باز و …)، گاز (به عنوان مثال: هوا ، اکسیژن ، N2 ، گازطبیعی ، گاز زغالسنگ)و بخار (به عنوان مثال: بخاراشباع، بخار آب بیش از حد گرم) را اندازه گیری و کنترل کند.

 اصول اندازه گیری در ورتکس

اندازه گیر ورتکس بر اساس اصل کارمن می باشد. انتقال دهنده جریان از یکی بدنه با قطر اسمی مشابه و یکی برش عرضی سه گوش تشکیل شده است. زمانی که یک شی ستونی در مسیر جریان سیالات (گاز و مایع) در لوله قرار می گیرد مجموعه ای از گردابه ها به تناوب در کناره های شی همانند شکل زیر تولید خواهند شد.

این پیچش به عنوان مسیر های گردابه های کارمن شناخته شده است. فرکانس جدایش ورتکس متناسب با سرعت و عکس عرض ستون است.

f=St×V/d
Where: f—frequency of Karman Vortex shedding
V—flow rate velocity
St—Strouhal number
d—width of column object

با اندازه گیری  از Karman Vortex shedding میتوان فرکانس را به دست آورد.با آزمایش میتوان عدد Strouhal number را به دست آورد.

از فرکانس Karman Vortex shedding سرعت را می دانیم، پس می توان دبی حجمی را محاسبه نمود.تعداد پالس خروجی در یک دوره زمانی بر حجم سیال با رابطه زیر بیان می شود که ضریب ابزار نامیده می شود.

K=N/Q
(Where: K—Coefficient of instrument (Pulse number/ m3
N—Pulse number
(Q—Volume of fluid (m3

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *