مهر که شروع می شود با اینکه طبیعت به سمت خواب می رود اما درخت علم وآموزش شکوفا می شود. ما دانشجویان ریشه های این درخت هستیم و با بالا بردن اطلاعات علمی خود باعث طراوت وشادابی آن خواهیم شد. ما(مرجع تخصصی مهندسی شیمی)امیدواریم که در چهار سال حضورمان در فضای مجازی توانسته باشیم به طراوت و شادابی درخت علم و دانش افزوده باشیم و ما این رویداد را به شما تبریک عرض نموده و امیدواریم که شما عزیزان شاهد مطالب بهتری از ما باشید.

4th