جزوه درس انتقال جرم بهمن یار
,

جزوه درس انتقال جرم بهمن یار

انتقال جِرم ( Mass transfer ) مبحثی در مهندسی شیمی و یکی از شاخه‌های پدیده‌های انتقال است که به بررسی انتقال ماده در اثر اختلاف پتانسیل شیمیایی می‌ پردازد. در بسیاری از فرایندهای صنعتی مهندسی شیمی تغییر غلظت ماده&zwn…
جزوه درس انتقال جرم بهمن یار
,

سوالات میان ترم انتقال جرم 91 دکتر رهبر

سوالات میان ترم انتقال جرم 91 دکتر رهبر - دانشگاه علم و صنعت ایران -اصطلاحات زیر را تعریف کنید: -adsorption -leaching   2-واکنش روبرو روی سطح کاتالیست به صورت سریع انجام می شود . رابطه بین F و KG را بیابید: A+2D -------->3C+4D   3-واکنش زی…