,

جزوه انتقال حرارت 1

انتقال حرارت ( heat transfer) به طور کلی در حرکت حرارت از دمای بالا به دمای پایین گفته میشود .در زمانی که بین دو نقطه گرادیان دمایی (اختلاف دما) وجود داشته باشد، بین آنها انتقال حرارت صورت می گیرد. به طور کلی حرارت به سه صورت هدایت، جابجایی و تابش منتقل می شود. انتقال حرارت هدایتی نیاز به محیط مادی داشته و در جامدات و سیالات رخ می دهد. انتقال حرارت جابجایی نیز نیاز به محیط مادی داشته و زمانی رخ می دهد که یک سیال بر روی یک سطح حرکت کند. انتقال حرارت تشعشعی نیاز به محیط مادی نداشته و همیشه بین اجسامی که اختلاف دما دارند روی می دهد. تفاوت بین ترمو دینامیک و انتقال حرارت در این است که در ترمودینامیک در مورد نرخ و مکانیزم سیستم ها آنها بحثی نمیکند ولی انتقال حرارت در مورد نرخ و مکانیزم انها بحث میکند. در این پست جزوه انتقال حرارت به صورت pdf و power point جهت دانلود قرار داده شده است.

دانلود
راهنما
مشخصات
رمز
دانلود
راهنما

در صفحه بعد روی دانلود کلیک کنید
پس از دانلود فایل با نرم افزار winrar با استفاده از پسورد داده شده فایل را اکسترکت نمایید.

مشخصات
حجم فایل: 7.478 کیلوبایت
رمز
www.chemengiust.samenblog.com
,

سوالات میان ترم امتحان حرارت 2-91 دکتر رهبر

1-قانون جابجایی وین را بیان و اثبات کنید

 
2-دیسک کوچکی به قطر D1=50mm وبا گسیلمندی E1=0.6  در دمای T1=900K قراردارد .دیسک توسط پرتوگیر نیم کروی با همان قطر که گسیلمندی E2 آن در هر دو طرف 0.2 است پوشیده شده است.دیسک و پرتو گیر در کف محفظه خلا نسوز بزرگی E4=0.85  قرار گرفته اند.دیسک دیگری به قطر D1=D3 و گسیلمندی E3=0.4 ودمای T3=400K در بالای محفظه قرار گرفته است .ضریب دید F23 پرتوگیر نسبت به دیسک بالایی 0.3 می باشد:

الف) مدار گرمایی معادل را برای سیستم بالا رسم کنید ،تمام  جریان ها ومقاومت ها و  گره ها را مشخص کنید

ب) آهنگ خالص انتقال گرما بین دیسک گرم و باقی مانده سیستم را محاسبه کنید.

سوالات میان ترم انتقال حرارت دکتر رهبر

,

دانلود جزوه انتقال حرارت شریف

دانلود جزوه انتقال حرارت شریف

انتقال حرارت ( heat transfer) به طور کلی در حرکت حرارت از دمای بالا به دمای پایین گفته میشود .در زمانی که بین دو نقطه گرادیان دمایی (اختلاف دما) وجود داشته باشد، بین آنها انتقال حرارت صورت می گیرد. به طور کلی حرارت به سه صورت هدایت، جابجایی و تابش منتقل می شود. انتقال حرارت هدایتی نیاز به محیط مادی داشته و در جامدات و سیالات رخ می دهد. انتقال حرارت جابجایی نیز نیاز به محیط مادی داشته و زمانی رخ می دهد که یک سیال بر روی یک سطح حرکت کند. انتقال حرارت تشعشعی نیاز به محیط مادی نداشته و همیشه بین اجسامی که اختلاف دما دارند روی می دهد. تفاوت بین ترمو دینامیک وانتقال حرارت در این است که در ترمودینامیک در مورد نرخ ومکانیزم سیستم ها آنها بحثی نمیکند ولی انتقال حرارت در مورد نرخ ومکانیزم انها بحث میکند.

مباحث زیر در این جزوه پوشش داده شده است:

مقدمه
انتقال حرارت هدایتی‌
انتقال حرارت دو بعدی
انتقال حرارت هدایت_ناپایدار و گذرا
انتقال حرارت جابجایی‌(جریان داخلی‌)
انتقال حرارت تابشی‌

دانلود
راهنما
مشخصات
رمز
دانلود
راهنما

در صفحه بعد روی دانلود کلیک کنید
پس از دانلود فایل با نرم افزار winrar با استفاده از پسورد داده شده فایل را اکسترکت نمایید.

مشخصات
حجم فایل: 2.6 مگابایت
رمز
www.chemengiust.samenblog.com