, ,

ضرایب معادله آنتوان

معادله آنتوان یکی از معروفترین معادلات در مهندسی شیمی و ترمودینامیک است که دانشجویان در دوره تحصیل خود بارها از آن استفاده می‌نمایند .
معادله آنتوان(Antoine equation) معادله ای است که ارتباط بین فشار بخار یک ماده خالص و دما را بیان می کند.این معادله از معادله کلازیوس-کلاپیرون مشتق شده است.در این معادله A, B و C ثابت های آنتوان هستند که برای هر ماده به طور جداگانه تعریف میشود.
در این پست ثابت های معادله آنتوان برای 700 ماده آلی گردآوری شده و پس از مرتب سازی در قالب یک فایل پی دی اف در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تذکر:باوجود اینکه مواد شیمیایی نام های مختلفی داشته و در استاندارد های مختلف به طرق مختلفی نامگذاری می شوند،در این فایل تنها یکی از این اسامی استفاده شده است.

دانلود
راهنما
مشخصات
رمز
دانلود
راهنما

در صفحه بعد روی دانلود کلیک کنید
پس از دانلود فایل با نرم افزار winrar با استفاده از پسورد داده شده فایل را اکسترکت نمایید.

مشخصات
حجم فایل: 60.26 کیلوبایت
رمز
www.chemical-eng.ir
,

نوموگراف Depriester-ضریب توزیع K-Value

نمودار DePriester برای محاسبه تعادلهای فازی هیدروکربنها

جهت محاسبات درس ترمودینامیک و محاسبات تعادلهای فازی هیدروکربنها می توان از نمودار DePriester برای به دست آوردن ثوابت تعادل استفاده نمود. در واقع یکی از منحنی های پرکاربرد در محاسبات تعادلی هیدروکربورها منحنی دپریستر می باشد.برای یک سیستم گازی با T و P مشخص می توان ضریب توزیع K-Value هیدروکربن های مختلف را با استفاده از نمودار Depriester به دست آورد.

در یک سیستم چند جزیی، نسبت تعادل Ki یک جزء معین به صورت نسبت کسر مولی آن جزء در فاز گازی y i به کسر مولی آن در فاز مایع  x i تعریف می شود:

 

 Ki = yi / xi

 Ki نسبت تعادل جزء i ام؛

yi  کسر مولی جزء i ام در فاز گازی؛

xi کسر مولی جزء i ام در فاز مایع.

در فشارهای زیر 100psia , قوانین رائولت و دالتون  ابزاری ساده برای پیش بینی نسبتهای تعادل محلولهای ایده آل اند. قانون رائولت بیان می کند که فشار جزیی Pi یک جزء در یک سیستم چند جزیی برابر حاصلضرب کسر مولی اش در فاز مایع xi در فشار بخار ان جز pvi است:

pi = xi* pvi

pi فشار جزیی جزء i ام psia،

pvi فشار بخار جزء i ام، psia ؛

xi کسر مولی جزء i ام در فاز مایع.

قانون دالتون بیان میکند که فشار جزیی یک جزء برابر حاصلضرب کسر مولی اش در فاز گازی yi در فشار کل سیستم p است :

pi = yi* p

p فشار کل سیستم است.

در حالت تعادل و در توافق با این قوانین، فشار جزیی اعمال شدۀ یک جزء در فاز گازی باید برابر فشار جزیی اعمال شدۀ جزیی مشابه در فاز مایع باشد. بنابراین، با برابر قرار دادن معادلات توصیف کنندۀ دو قانون:

xi* pvi = yi* p

با آرایش مجدد رابطۀ بالا و با استناد به مفهوم نسبت تعادل:

yi / xi = pvi / p = Ki

این معادلۀ نشان می دهد که برای محلول های ایده ال بدون توجه به ترکیب کلی مخلوط هیدروکربنی نسبت تعادل تنها تابعی از فشار سیستم p و دمای سیستم T است زیرا فشار بخار یک جزء تنها تابعی از دماست.
در این پست نمودار Depriester برای هیدروکربن های مختلف در دماها و فشار های مختلف جهت دانلود قرار داده شده است.

دانلود
راهنما
مشخصات
رمز
دانلود
راهنما

در صفحه بعد روی دانلود کلیک کنید
پس از دانلود فایل با نرم افزار winrar با استفاده از پسورد داده شده فایل را اکسترکت نمایید.

مشخصات
حجم فایل: 907 کیلوبایت
رمز
www.chemical-eng.ir
,

جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه شریف

در این پست جزوه ترمودینامیک 1 دانشگاه صنعتی شریف به صورت pdf جهت دانلود قرار داده شده است.
این جزوه شامل سرفصل های زیر می باشد:
تعاریف
خواص ماده ساده تراکم پذیر
کار و گرما
قانون اول ترمودینامیک
قانون دوم ترمودینامیک

دانلود
راهنما
مشخصات
رمز
دانلود
راهنما

در صفحه بعد روی دانلود کلیک کنید
پس از دانلود فایل با نرم افزار winrar با استفاده از پسورد داده شده فایل را اکسترکت نمایید.

مشخصات
حجم فایل: 1.715 کیلوبایت
رمز
www.chemengiust.samenblog.com