ضرایب معادله آنتوان
, ,

ضرایب معادله آنتوان

معادله آنتوان یکی از معروفترین معادلات در مهندسی شیمی و ترمودینامیک است که دانشجویان در دوره تحصیل خود بارها از آن استفاده می‌نمایند . معادله آنتوان(Antoine equation) معادله ای است که ارتباط بین فشار بخار یک ماده خالص و دما را بیان می کند.این…
نوموگراف Depriester-ضریب توزیع K-Value
,

نوموگراف Depriester-ضریب توزیع K-Value

نمودار DePriester برای محاسبه تعادلهای فازی هیدروکربنها جهت محاسبات درس ترمودینامیک و محاسبات تعادلهای فازی هیدروکربنها می توان از نمودار DePriester برای به دست آوردن ثوابت تعادل استفاده نمود. در واقع يكي از منحني هاي پركاربرد در محاسبات تعادلي …
جزوه ترموديناميك 1 دانشگاه شريف
,

جزوه ترموديناميك 1 دانشگاه شريف

در اين پست جزوه ترموديناميك 1 دانشگاه صنعتي شريف به صورت pdf جهت دانلود قرار داده شده است. اين جزوه شامل سرفصل هاي زير مي باشد: تعاريف خواص ماده ساده تراكم پذير كار و گرما قانون اول ترموديناميك قانون دوم ترموديناميك…