,

مختصری بر بیمه,درس اقتصاد طرح مهندسی

کلیات تعریف بیمه بیمه قراردادي است که اشخاص با پرداخت وجهی تحت عنوان حق بیمه، منعقد کنند که در صورتی که موضوع بیمه گذاشته به نحوي از انحاء در مخاطره افتد شرکت بیمه از عهده خسارت برآید. بیمه شامل موارد ذیل می شود: بیمه عمر، بیمه اعضاء بدن،…
مقدمه ای بر استاندارد و سیستم های ایزو
, , ,

مقدمه ای بر استاندارد و سیستم های ایزو

با توجه به تغییر تدریجی دیدگاها در قبال کیفیت و انتظارات مشتریان، رقابتی شدن روز افزون بازارها و برخورداري بیش از پیش مشتریان از حق انتخاب محصولات با کیفیت بهتر یا قیمت پایین تر، ضرورت کاهش قیمت تمام شده محصولات برخی تولید کنندگان به ویژه از طریق حذف…