مبدل حرارتی
, ,

Shell and Tube Heat Exchangers

مبدل های حرارتی پوسته و لوله شرکت  Southern Heat Exchanger  به طراحی و ساخت مبدل های پوسته و لوله مطابق با کد ASME می پردازد.این شرکت در سال 1961 به منظور تولید وطراحی مبدل های حرارتی پوسته و لوله  تاسیس شد که امروزه به یکی از بزرگترین شرکت های تول…