Clathrate Hydrates of Natural Gases
, ,

Clathrate Hydrates of Natural Gases

تاریخچۀ هیدرات گاز به سه دوره اصلی تقسیم می شود: دورة اول: این دوره از زمان کشف آن توسط Sir Humphery Davy در سال 1810 شروع شده و تا به حال ادامه دارد و مربوط به جالب بودن پدیدة تشکیل هیدرات از نظر علمی است،  چرا که تجمع آب و گاز در یک فاز جامد (ه…
, ,

Gas Processes 2006

این هندبوک که شامل کلیه فرایند های فراوری گاز به همراه شرکت صاحب لایسنس می باشد برای اولین بار از "مرجع مهندسی شیمی"پخش و برای دانلود قرار میگیرد. هندبوک به صورت کاملا متن(اسکن نیست)و دارای سه دسته بندی برای رسیدن زودتر به فرایند مورد نظر می باشد:…