كتاب طلايي آزمايش هاي شيمي
,

كتاب طلايي آزمايش هاي شيمي

كتاب طلايي آزمايش هاي شيمي آقاي رابرت برنت كتابي است كه به زبان ساده و شيوا الفباي آزمايش هاي شيمي وچگونگي انجام برخي از آنها در شرايط بيرون از آزمايشگاه وبا حداقل وسايل در دسترس آموزش مي دهد.با مطالعه اين كتاب خصوصا در مقاطع آموزشي پايين برا…
,

گزارش كار آزمايشگاه مكانيك سيالات

در اين پست گزارش كار آزمايشگاه مكانيك سيالات جهت دانلود قرار داده شده است. فهرست آزمايش ها در اين گزارش كار به قرار زير است: ضربه جت آب تونل باد تعيين ضريب دبي جت افقي سر ريز لبه تيز فشار هيدروستاتيك روي سطوح دبي سنجي بررسي افت فشار در لوله ها…
گزارش كارآزمايشگاه فيزيك2
,

گزارش كار آزمايشگاه فيزيك 2

گزارش كار آزمايشگاه فيزيك 2 به صورت pdfوword براي دانلودقرارداده شده است.
,

دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه

درس آزمایشگاه شیمی تجزیه به ارزش یک واحد یکی از دروس اجباری دانشجویان رشته مهندسی شیمی در دوره کارشناسی می باشد. به دلیل عدم وجود یا جامع نبودن منابع فارسی صحیح دانشجویان در این درس همیشه با مشکل روبه رو می باشند. از جمله مهمترین مسائلی که دانشجو…
, ,

نرم افزار رسم نمودار مثلثی triplot

نمودار های مثلثی به دلیل اینکه در بسیاری از مسائل با مخلوطی بیش از دو ماده سروکار داریم برای حل مسئله لازم و ضروری می باشند. نموادر های مثلثی در دروس مهندسی شیمی در شیمی فیزیک،آزمایشگاه شیمی فیزیک و در درس عملیات واحد بسیار کاربرد دارد.همچنین…
دانلود گزارشکار شیمی فیزیک
,

دانلود گزارشکار شیمی فیزیک

در این گزارش کار آزمایشگاه شیمی فیزیک در 6 آزمایش خلاصه می شود: 1 -استفاده از پلاریمتری برای مطالعه ی سینتیک واکنش 2 -جذب سطحی استیک اسید توسط کربن فعال 3 -سیستم سه فازی 4 -تعیین گرمای نهان و نقطه ذوب نفتالین 5 -سیستم دوجزئی آب و فنل…
گزارشکار آزمایشگاه شیمی تجزیه
,

گزارشکار آزمایشگاه شیمی تجزیه

شیمی تجزیه یکی از دروس شیمی دانشجویان رشته مهندسی شیمی می باشد که دانشجویان در دوران تحصیل باید یک واحد آزمایشگاه این درس را بگذرانند. در این پست ما گزارشکار آزمایشگاه شیمی تجزیه را برای شما با بهترین کیفیت آماده کرده ایم گزارشکار هر آزمایشگاه شام…
دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی
,

دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی

دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی این گزارش کار شامل آزمایش های زیر می باشد: آزمایش شماره 1 : تیتراسیون اسید و باز آزمایش شماره 2 : تیتراسیون اکسیداسیون - احیا آزمایش شماره 3 : قانون بقای جرم آزمایش شماره 4 : تعیین سختی آب …