گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی
,

گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی

گزارش کار آزمایشگاه شیمی آلی ۱-تقطیر ساده ۲-تقطیر با بخار آب ۳-واکنش های تراکمی ۴-تهیه صابون ۵-نقطه جوش 6-نقطه ذوب …