كتاب طلايي آزمايش هاي شيمي
,

كتاب طلايي آزمايش هاي شيمي

كتاب طلايي آزمايش هاي شيمي آقاي رابرت برنت كتابي است كه به زبان ساده و شيوا الفباي آزمايش هاي شيمي وچگونگي انجام برخي از آنها در شرايط بيرون از آزمايشگاه وبا حداقل وسايل در دسترس آموزش مي دهد.با مطالعه اين كتاب خصوصا در مقاطع آموزشي پايين برا…
دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی
,

دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی

دانلود گزارش کار آزمایشگاه شیمی عمومی این گزارش کار شامل آزمایش های زیر می باشد: آزمایش شماره 1 : تیتراسیون اسید و باز آزمایش شماره 2 : تیتراسیون اکسیداسیون - احیا آزمایش شماره 3 : قانون بقای جرم آزمایش شماره 4 : تعیین سختی آب …