راهنمای دانلود مقالات از مرجع تخصصی مهندسی شیمی

ابتدا با جستجو در پایگاه های ScienceDirect, Springer, Wiley, IEEE, JSTOR یا در http://scholar.google.com مقاله خود را پیدا کنید.

سپس برای دانلود مقاله ، لینک مقاله را در محل مورد نظر پیست نمایید و روی دریافت کلیک کنید.

در صورت عدم دریافت مقاله لازم است doi مقاله را پیدا کنید و در محل مورد نظر وارد نمایید و روی دریافت کلیک کنید.

doi مقاله در ScienceDirect در تصویر زیر نشان داده شده است: