مایل به ثبت نام در کدام یک از دوره های ما هستید؟

جامع ترین دوره آموزش شبیه سازی فرایند ها با نرم افزار aspen HYSYS

آموزش آخرین نسخه پایدار نرم افزار

به صورت مجازی برای اولین بار در ایران

با 50 درصد تخفیف

شروع دوره 17 اسفند

هر هفته دو جلسه آموزش

عدم نیاز به حضور

روز و ساعت برگزاری :

دوشنبه ها ساعت 15 الی 18

اخرین مهلت ثبت نام: 17 اسفندماه

شروع دوره از 17 اسفند

مدت دوره: 30 ساعت

مکان برگزاری :

تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی