نوشته‌ها

,

استاندارد عمومی برای برج ها، راکتور ها، ظروف تحت فشار و اجزای داخلی

استاندارد عمومی برای برج ها، راکتور ها، ظروف تحت فشار و اجزای داخلی واژه ظروف تحت فشار دارای کاربردهای متنوعی در صنایع نفت می باشد. این واژه شامل ظروف تحت فشار فرآیندی و دریافت کننده ها، درام ها، برجها، ستونها، ظروف تحت فشار جدار ضخیم ، راکتور …