نوشته‌ها

گزارش كارآموزي آزمايشگاه كنترل كيفيت مواد نفتي

گزارش كارآموزي آزمايشگاه كنترل كيفيت مواد نفتي

پالايش يكي از عمده ترين عمليات نفتي است كه بدنبال استخراج نفت انجام مي پذيرد، نفتي كه توسط لوله هاي قطور از مراكز بهره برداري به درون پالايشگاهها سرازير مي‎شود در اين مراكز تصفيه و پس از انجام فعل و انفعالات تبديل به فرآورده هاي گوناگون مان…