نوشته‌ها

آلتراسونيک
, , ,

فلومتر التراسونيک

ميان کنتورهاى اندازه گيرى گازکه تاکنون ساخته شده است کنتورهاى التراسونيک(فلومتر التراسونيک) بيشتر ين تاثير را بر مصرف کننده داشته است. دراين قسمت درخصوص نحوه کار کنتورهاى مافوق صوت جهت اندازه گيرى گازطبيعى بحث شده و ويژگى دونوع فلوميتر که درايالات متحده امر…