نوشته‌ها

مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید زئولیت مصنوعی

زئولیت از نظر لغوی به معنی سنگ جوش می باشد که از دو کلمه ی یونانی گرفته شده است تاکنون بیش از 40 نوع از زئولیت های طبیعی و 150 نوع زئولیت مصنوعی شناخته شده اند تا همین اواخر ( تا سال 1982 ) زئولیت ها را جزء دسته ای از دیسکانت های جاذب از مواد آلومينيو…