نوشته‌ها

کاستیک سودا

کاستیک سودا

سود سوزآور(نام صنعتی) یا سدیم هیدروکسید به فرمول NaOH معمولا کاستیک سودا (Castic Soda) نامیده می‌شود، علاوه بر این با نام سود پرک نیز شناخته می‌شود.این ماده، به سهولت می‌تواند رطوبت هوا را جذب نماید و به همین دلیل، باید هنگام حمل و نقل، تحت پوشش‌های حفاظتی لاز…