نتایج جستجو برای ""

اتصال متلب به hysys

اتصال متلب به hysys

در این مطلب قصد داریم نرم افزار متلب را با نرم افزار اسپن هایسیس لینک کرده و متغیر های هایسیس را از درون متلب مقدار دهی کنیم. برای این کار از کد زیر ا... بیشتر