نوشته‌ها

روشهای اندازه گیری جریان چند فازی
, , ,

روشهای اندازه گیری جریان چند فازی

اصول جریان چند فازی: قبل از شروع بررسی روی راه حل های اندازه گیری جریان های چند فازی و قابلیت های آن،لازم است احساسی روی جریان چند فازی توسعه دهیم. بدون درک صحیحی  ازماهیت جریان چندفازی به سادگی انتخاب بهترین استراتژی برای اندازه گیری آن امکا…
کاوشگرهای فشار
, , ,

کاوشگرهای فشار

در اغلب کاربردهای مکانیک سیالات، اندازه گیری دبی کلی توسط یکی از روش هایی که در بخش قبل مورد بحث قرار گرفتند، انجام می شود.این اندازه گیری ها از تغییرات موضعی سرعت و فشار در مجرای جریان صرف نظر می کنند و تنها دبی کلی از یک مقطع خاص را نشان …
, , ,

مشاهده جریان به روش دود

مشاهده جریان به روش های مختلفی صورت می گیرد که در پست های قبلی مورد برسی قرار گرفتند در این پست روش بسیار ساده مشاهده جریان با عنوان روش دود مورد بررسی قرار می گیرد. یک روش بسیار ساده ی مشاهده ی جریان، تزریق دود به داخل جریان و پیروی آن از مخل…
تداخل سنج
, , ,

تداخل سنج

تداخل سنج ماخ – زندر دقیق ترین وسیله ی مشاهده ی جریان است.نمایش شماتیک ان را در نظر بگیرید.منبع نور توسط عدسی L1 موازی شده و با صفحه ی تقسیم کننده ی S1 برخورد می کند.این صفحه اجازه می دهد نصف نور به آیینه ی M2 انتقال یابد در حالی که نصف دیگر را به …
مشاهده ی جریان شلیرن
, , ,

مشاهده ی جریان شلیرن

در حالی که سایه نگار حاکی از مشتق دوم چگالی در میدان جریان می باشد، شلیرن وسیله ای است که گرادیان چگالی را نشان می دهد. تصویر شماتیک شکل زیر را در نظر بگیرید. نوری که از چشمه ی شکاف مانند ab خارج می شود توسط عدسی L1 موازی شده و روی صفحه ی 1 در…
, , ,

مشاهده ی جریان سایه نگار

روش سایه نگاری روش مستقیمی برای مشاهده ی پدیده ی جریان است. میدان جریان شکل زیر  را با یک گرادیان چگالی در جهت y در نظر بگیرید. همانطور که دیده می شود پرتو های موازی نور وارد مقطع آزمایش می شود.در نواحی که هیچ گونه گرادیان چگالی وجود ندارد،…
روش های مشاهده جریان
, , ,

روش های مشاهده جریان

جریان سیال موضوع پیچیده ای است که بسیاری از جنبه های مختلف آن هنوز تسلیم روشهای دقیق تحلیلی نگشته است.در نتیجه مسائل اندازه گیری جریان به واسطه ی عدم وجود روابط تحلیلی برای انجام محاسبات و تحویل داده های تجربی، همیشه ساده و دقیق نیستند. تعبیر…