نوشته‌ها

Cleaning in place of Spray Drying plants
,

Cleaning in place of Spray Drying plants

در این نوع از خشک کن ها : در چرخه اول، آب از طریق یک هیتر برای تمیز کردن پمپ و / یا تمیز کردن در محل نازل (CIP) در سرتاسر سیستم پمپ می شود. اولین فلاش مایع معمولا به تخلیه ارسال میشود یا به تانک جمع اوری جداسازی ارسال میشود. آب شستشو فیلتر شده …
,

اندازه گیری نمونه آهن

به طور کلی هر روش یا دستگاهی که بررسی برهمکنش نور با ماده بپردازد به روش های اسپکتروسکوپی یا طیف سنجی مربوط می شود. روش های اسپکتروفوتومتری بسیار وسیع هستند که در هر تکنیک به بررسی بر هم کنش یک بخش از نور یا امواج الکترومغناطیس با ماده پرداخته می شود …
,

Closed Cycle Spray Dryer for hard metals

سیستم های خشک کن اسپری با توجه به نیاز های متفاوت طراحی و مورد استفاده قرار می گیرند. طراحی های متفاوت را می توان بر اساس نوع جریان , نوع چرخه هوا و وضعیت دستگاه مطرح کرد. خشک کن چرخه بسته یکی از انواع خشک کن های اسپری می باشد که انیمیشن ان د…
Conventional Spray Dryer
,

Conventional Spray Dryer

خشک کن های پاششی متدوال یکی دیگر از انواع خشک کن می باشد. در این مدل از خشک کن خوراک تویط اتمایزر به درون اولین محفظه خشک کن اسپری می شود و خشک شدن به مقدار زیادی انجام شود. برای تکمیل فرایند خشک کردن محصول نیمه خشک به محفظه دوم خشک کن که بست…
CONTACT FLUIDIZER Type CFD
,

CONTACT FLUIDIZER Type CFD

در این نوع خشک کن خوراک به صورت پودر بر روی بستر متحرکی که از زیر هوای داغ به آن دمیده می شود وارد می شود و در حین عبور از بستر سیال علاوه بر خشک شدن با گاز های داغ با پنل های گرم کن نیز انتقال حرارت انجام می دهد و سبب تسهیل در خشک شدن و تبخیر…
COMPACT DRYER
,

COMPACT DRYER

خشک کردن به فرایند خارج سازی رطوبت موجود در یک محلول رقیق مایع یا ماده ای جامد و رساندن رطوبت ان به مقداری مطلوب اطلاق می شود.با توجه به ماده ی اولیه از دستگاه های مختلفی برای خشک کردن استفاده می شود. در این پست انیمیشنی تحت عنوان COMPACT DRY…