نوشته‌ها

جزوه آموزش EPCC

جزوه آموزش EPCC

EPC براساس يك تعريف كلي شامل سه بخش عمده طراحي و مهندسی (engineering)، تامين كالا (procurement) و اجرا (consrtuction) مي باشد.امااين مقوله فراتر و عميق تر از تركيب سه واژه است. در واقع پروسه اداره كردن ، تحويل به موقع، هزينه پيش بيني شده و در ن…