نوشته‌ها

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید شیلنگ های PVC

به طور کلی پلاستیک ها را می توان به دو دسته زیر تقسیم نمود: الف- پلاستیک هایی با کاربرد عمومی ب- پلاستیک هاي مهندسیالف-پلاستیک هاي با کاربرد عمومی حدود 85 درصد از کل پلاستیک هاي تولیدي جهان به تولید پلاستیک هاي GP اختصاص دارد. از مهمترین پلاستیک های ای…