نوشته‌ها

ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
, ,

ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

ششمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE، در اسفند ۹۴، در دانشگاه صنعتی شریف ، برگزار میگردد. اهداف همايش معرفي و بحث بر روی مفاهیم پایه ايمني و مديريت HSE در صنایع فراهم نمودن بسترهای مناسب همکاری میان متخصصین و محققین دانشگاهی و کارشناسان H…

کارگاه آموزشی HSE (مهندسی ایمنی و بهداشت حرفه ای)

بدنبال پيشرفت صنعتي و ورود ماشين آلات به عرصة زندگي افراد و پررنگ تر شدن نقش تجهيزات و دستگاهها در فرآيندهاي كاري و افزايش تعامل انسانها با اجزاي محيط هاي صنعتي سازمانها ، با چالش هاي جديد و مستمري در رابطه با موضوعات سلامت، ايمني و بهداشت مواجه ش…