نوشته‌ها

خوردگی در صنعت حفاری چاه های نفت
,

خوردگی در صنعت حفاری چاه های نفت

خسارتهاي ناشي از خوردگي وسايل حفاري چاههاي نفت ، اخيراً به مقدار زيادي مورد توجه پيمانكاران و كارفرمايان قرار گرفته است . بنابراين آشنايي مهندسان گل با اثر سيال حفاري بر روي ساقه حفاري و وسايل درون چاهي از اهميت زيادي برخوردار مي باشد . يكي از مهمتري…