نوشته‌ها

مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید سموم دفع آفات گیاهی ( آفت کش )

مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید سموم دفع آفات گیاهی ( آفت کش )

حشره کشی است از گروه پاپروترئیدها که با تاثیر تماسی و گوارشی عمل می کند . مهمترین مزیت دلتامترین, مصرف کم و اثر ضربه ای شدید است. مواد سازنده دلتامترین : کولئوپترا - هتروپترا - هوموپترا - لپیدپترا هستند که برای جلوگیری از آسیب گیاهان گندم…