نوشته‌ها

مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد مخازن پلي اتيلني

محصول مورد بررسي در اين گزارش مخازن ساخته شده از پلي اتيلن است . مخازن پلي اتيلني عمد تا درو (Horizontal) ابعاد ٣٠٠ تا ١٠٠٠٠ ليتر در اشكال مختلف نظير استوانه اي به صورت هاي خوابيده و نيز مخروطي توليد مي شوند. مخازن پلي اتيلني در بعضي موارد به صورت…