نوشته‌ها

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح كلريد آمونيوم

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح كلريد آمونيوم

كلريد آمونيوم به فرمول NH4Cl و وزن مولكولي 53.5 بوده و همچنين نشادر و نمك آمونياكي از ديگر نامهاي اين ماده مي باشند. كلريد آمونيوم پودر سفيد رنگ بوده، طعم آن خنك، شور و گاهي اوقات تند نيز مي باشد. اين ماده محلول در آب و گليسيرين و كمي محل…