نوشته‌ها

مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد تري كلسيم فسفات

املاح فسفاتي اغلب عناصر شناخته شده در طبيعت شناسائي شده اند. املاحي كه جنبه تجاري بيشتري دارند شامل فسفاتهاي فلزات قليائي، قليائي خاكي، فلزات سنگين و نمك هاي فسفاتي آمونيوم مي باشند.فسفات سديم و پس از آن املاح فسفات كلسيم، آمونيوم و پتاسيم با توجه…