نوشته‌ها

,

مطالعات امكان سنجي مقدماتي طرح توليد مواد آستري و پوشش عايق لوله گاز

تهيه پوشش لوله ها به صورت مايع از مواد قيري (قيرهاي حاصله از پالايش نفت خام، قيرهاي طبيعي و قيرهاي حاصله از قطران زغال سنگ ) سابقه زيادي دارد . ارزانترين پوشش براي محافظت لوله هاي زيرزميني مواد قيري مي باشد كه بصورت زير تهيه مي شود: ١- حل ك…