نوشته‌ها

مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید فیلم های پلی امید

نایلون پلیمری است که در سال 1935 توسط والاس کارتروز متخصص شیمی الی شرکت دوپونت(Dupont) که یکی از بزرگترین تولید کننده های مواد شیمیایی در امریکا و جهان است ساخته شد .کارتروز هفت سال بر روی این پروژه فعالیت نمود تا در نهایت موفق شد در سال 1938 اولین مح…