نوشته‌ها

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید پارافین صنعتی

پارافين های صنعتی کلردار محصولاتي هستند كه با انجام واكنش كلريناسيون هيدروكربنهاي C10-C30 بدست مي آيند و حاوي ٢٠ تا ٧٠ درصد وزني كلر مي باشند. ميزان كلريناسيون و تركيب نهايي محصول به نوع كاربرد محصول نهايي بستگي دارد. اين تركيبات نخستين بار در اواسط …