نوشته‌ها

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید آرگون,اکسیژن,نیتروژن

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید آرگون,اکسیژن,نیتروژن

اکسیژن و نیتروژن به عنوان مهمترین گازهاي تشکیل دهنده هوا که در حیات موجودات زنده نقش عمده ای را  ایفا می کنند، شناخته می شوند. هوا متشکل از 21 % اکسیژن، 78 % نیتروژن و یک درصد مابقی گازها از جمله دي اکسید کربن، گازهاي بی اثر، اکسیدهاي نیتروژن و گ…