نوشته‌ها

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید استئارات کلسیم

استئارات کلسیم به فرمول شیمیایی 2( Ca (C18H25O2  , گرد سفید رنگ پفی شکل با مش 250 است که از نظر شکل ظاهری به صورت پودر سفید رنگ می باشد و از نظر تقسیم بندی جز صنایع شیمیایی بوده و به عنوان مواد حد واسط شیمیایی می توان ان را طبقه بندی کرد. نقطه ی ذوب…