نوشته‌ها

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح ظروف غذاخوری ملامین

ملامين اولين بار در حدود ٤٥ سال پيشدر ايتاليا ساخته شد و حدود ٣٠ تا ٣٥ سال پيش به ايران راه يافت. اين ظروف سبك و قابل حمل هستند،قيمت ارزاني دارند، ديرتر مي شكنند و براي استفاده در مسافرت و پيك نيك بسيار مناسب هستند. اگرفرآيند توليد ظروف ملامين درست…