نوشته‌ها

مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید فوم پلی اتیلن

از آﻏﺎز قرن بیستم پلیمرهای مصنوعی اهمیت بسیار زیادی در صنعت پیدا کردند .با پیشرفت تکنولوژی پلاستیک ها , افزودن یک عامل دمشی (blowing agent) به منظور تولید محصولات فومی شکل رواج یافت .ﻓﺮآﻳﻨﺪ تهیه فوم در طول جنگ جهانی دوم و پس از آن در امریکا…