نوشته‌ها

مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید گلیسیرین

گلیسیرین که به نام "گلیسیرین" و "1 و 2 و 3 - پروپان تری ال" نیز شناخته می شود ساده ترین الکل تری هیدریک دارای فرمول CH2OH-CHOH-CH2OH است که به عنوان حلال و یا ماده حد واسط در تولید مواد شیمیایی مختلف به کار می رود.نام گلیسرول زمانی به کار می …