نوشته‌ها

جزوه موازنه انرژي و مواد
,

جزوه موازنه انرژي و مواد

دراين پست جزوه موازنه انرژي و مواد به صورت کامل براي دانلودقرارداده شده است. فهرست مطالب: فصل اول:اصول محاسبات در مهندسی شیمی 1-کمیت ها و واحد ها 2-مفهومgc 3-مول,جرم اتمی و جرم مولکولی 4-جرم حجمی 5-حجم مخصوص 6-جزء جرمی,حجم…