نوشته‌ها

کتاب سیالات غیر نیوتونی Non-newtonian Flow and Applied Rheology1 (J.F
,

دانلود کتاب سیالات غیر نیوتونی (Non-newtonian Flow and Applied Rheology1 (J.F

دانلود کتاب سیالات غیر نیوتونی (Non-newtonian Flow and Applied Rheology1 (J.F. Richardson رشته مهندسی شیمی دو درس سیالات 1 و 2 را در چارت درسی خود دارد ولی به دلیل کمبود منابع در سیالات 2 ما این کتاب را برای شما آماده کردیم و امیدواریم مفید وا…