نوشته‌ها

فلومتر روتامتر
, , ,

روتامتر

روتامتر دبی سنجی است که استفاده از آن بسیار رواج دارد .جریان سیال از پایین وارد لوله ی مخروطی قائم شده و باعث می شود که شناور به طرف بالا حرکت کند.شناور تا نقطه ای در لوله بالا می رود که نیروی مقاوم با نیروی وزن و شناوری موازنه گردد.در این صورت…