نوشته‌ها

پروژه ی افزایش بازاوری نفت توسط باکتری و میکروب
,

پروژه ی افزایش بازاوری نفت توسط باکتری و میکروب

در ارتباط با کاربرد میکروبیولوژی در صنعت نفت می توان دو جنبه را مد نظر قرار داد: 1) ارتقای کمی:نمونه ی بارز ان روش MEOR  است. 2) ارتقای کیفی:مانند حذف هسته و اتم های گوگرد و نیتروژن روش  MEOR روشی است که در ان به وسیله ی میکروب های مخصوص و مشخص میزان…