نوشته‌ها

مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید نانو فیلتر

صاف نمودن و جداسازي ذرات نامطلوب از سيالات (مايعات و گازها) يكي از نيازهاي بشر از گذشته تاكنون مي باشد. فيلترها وسايلي هستند كه همواره داراي سطوح متخلخلي مي باشند كه بيشتر به منظور جداسازي ذرات جامد از سيالات استفاده مي شوند به. طور مثال هنگ…