نوشته‌ها

,

مقاله مقایسه نانو مواد هیدروکسید کلسیم و هیدروکسید منیزیم در اسید زدایی چوب های خشک

ایران با توجه به تمدن کهن خود، آثار تاریخی و فرهنگی بسیار زیادی دارد. در بین این آثار ارزشمند که نیازمند تدابیر نگاهداشتی ویژه است، اشیاء چوبی فراوان دیده می شود، چوب که ماده ای ناپایدار است، نیازمند نگاهداشت دقیق است اسیدی شدن از جمله آسیب هایی اس…