نوشته‌ها

Introduction to the Simulink
, ,

Introduction to the Simulink

سيميولينک (Simulink) يک ابزار شبيه‌سازي همراه با نرم‌افزار متلب است. موارد استفاده از سيميولينک عمومي هستند و مانند بسياري ديگر از نرم‌افزارهاي شبيه‌سازي مهندسي، منحصر به کاربردهاي خاصي نيست؛ که اين مورد مزايا و معايب متفاوتي را براي سيميولينک ايجاد مي‌کند. …