نوشته‌ها

آموزش ASPEN (قسمت دوم)
, , , ,

آموزش ASPEN قسمت دوم

4 . پیکربندی واحدها و تنظیمات در فهرست داده ها (Data Browser)، شما نیاز به وارد کردن اطلاعات در مکان  هایی هستید که با نیم دایره  قرمز نشان داده شده است. هنگامی که این بخش به به پایان رسید ، یک علامت آبی  برای شما ظاهر خواهد شد. با این حال، ارائ…
, , , ,

آموزش ASPEN

ASPEN یک بسته نرم افزار شبیه سازی فرآیند می باشد که به طور گسترده ای امروزه در صنعت استفاده می شود.ASPEN با توجه به فرایند طراحی امکان  انتخاب مناسب مدل ترمودینامیکی، مدل های ریاضی برای پیش بینی عملکرد فرایند را در اختیار ما قرار می دهد. سپس این …
,

Hysys : An introduction to Chemical Engineering Simulation

  Hysys : An introduction to Chemical Engineering Simulation chapter 1:Starting with HYSYS chapter 2:Equations of state chapter 3:Pump chapter 4:Compressor chapter 5:Expander chapter 6:Heat Exchanger chapter 7:Flash Separator chapter…