نوشته‌ها

سنتز پلی استایرن

سنتز پلی استایرن

پلی استایرن یكی از موادی بود كه كاربرد آن در خلال جنگ جهانی دوم (در صنایع نظامی) مورد توجه قرار گرفت. تهیه تجاری منومر استایرن و پلیمریزاسیون آن به سال 1934 بر می‌گردد كه كمپانی داو توانست استایرن را از فرآورده های نفتی سنتز نماید و سپس آن را پلیمریزه ك…