نوشته‌ها

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید نوار تفلون

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح تولید نوار تفلون

تفلون (پلی تترافلوئورواتیلن) از جمله پلیمرهاي مهندسی است که بخاطر خواص فیزیکی و شیمیایی منحصر بفرد داراي کاربردهاي گوناگونی می باشد. از جمله مهمترین کاربردهاي آنها می توان به ظروف نچسب و نوار آب بندي تفلونی اشاره کرد. فرمول تفلون که ماده ا…